SLUŽBY

Montáž

v rámci odbornej inštalácie a spustenia zariadenia do prevádzky

Servis

v rámci záruky i po záruke, profylaktický servis, čistenie a dezinfikovanie zariadenia

Montáž štandard

Montáž jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky klimatizácie odborne spôsobilými technikmi:

 • Predinštalačná obhliadka 
 • Prieraz obvodového plášťa budovy a jeho zapravenie 
 • Montáž konzoly a uchytenie vonkajšej jednotky 
 • Osadenie vnútornej jednotky na stenu 
 • Vytvorenie elektrického napájania vonkajšej jednotky do 3 metrov 
 • Prepojenie komunikačnými káblami vnútornej a vonkajšej jednotky do 3 metrov 
 • Prepojenie medeným potrubím vnútornej a vonkajšej jednotky do 3 metrov 
 • Osadenie samospádu kondenzačnej hadice do 3 metrov 
 • Osadenie krycích líšt do 3 metrov 
 • Osadenie spojok, rohov a krytov do 3 ks 
 • Sprevádzkovanie klimatizácie
 • Cena: 350 €

Montáž nadštandard

 • Osadenie elektrického napájania vonkajšej jednotky (m): 12,00 € 
 • Osadenie komunikačných káblov vnútornej a vonkajšej jednotky (m): 12,00 € 
 • Osadenie elektrického napájania (m): 18,00 € 
 • Osadenie medeného potrubia vnútornej a vonkajšej jednotky (m): 16,00 € 
 • Osadenie samospádu kondenzačnej hadice (m): 5,00 € 
 • Osadenie krycích líšt (m): 15,00 € 
 • Osadenie vodiča (m): 16,00 € 
 • Osadenie spojok, rohov a krytov (ks): 3,00 € 
 • Osadenie elektrickej vidlice (ks):  15,00 € 
 • Montáž čerpadla (ks): 60,00 € 
 • Využitie prevlečnej matice (ks): 9,00 € 
 • Každý ďalší prieraz obvodového plášťa budovy a jeho zapravenie o Ø 45 (ks): 69,00 € 
 • Sekanie drážky do betónu do šírky 30mm a jeho zapravenie do bielej farby (m): 30,00 € 
 • Sekanie drážky do tehly do šírky 30mm a jeho zapravenie do bielej farby (m): 19,00 € 
 • Sekanie drážky do pórobetónu do šírky 30mm a jeho zapravenie do bielej farby (m): 15,00 € 
 • Použitie vysokozdvižnej plošiny (za ks): podľa individuálneho posúdenia
 • Doprava (mimo Bratislavy, Pezinka a Zvolena): 0,5 €/km

Servis

 • Servisná kontrola a čistenie vonkajšej jednotky klimatizácie: 40€
 • Servisná kontrola a čistenie vnútornej jednotky klimatizácie: 30€

Pozn. Cena za čistenie závisí od úrovne znečistenia klimatizácie

 • Diagnostika: 99,99 € 
 • Doplnenie chladiva bez odstránenia miesta úniku chladiva: 199,99 € 
 • Chladivo R410A (kg): 45,00 €  
 • Chladivo R32 (kg) : 80,00 €
 • Naplnenie novým chladivom a odstránenie miesta úniku chladiva: 249,99 € 
 • Výmena súčiastky v chladiacom okruhu s použitím odsávačky: 199,99 € 
 • Oprava klimatizácie s výmenou elektrickej súčiastky: 199,99 € 
 • Výmena rozbehového kondenzátora: 39,99 € 
 • Oprava čerpadla kondenzátu: 279,99 € 
 • Oprava kondenzačnej hadice: 149,99€  

Prečo práve my

Realizovali sme mnoho zákaziek pre našich B2B klientov z radov developerov. Vďaka tomu vieme zaručiť kvalitu našich služieb aj koncovým zákazníkom.

ČO získate

Chceme poznať našich klientov a poskytnúť im také riešenia, ktoré nám pomôžu šíriť dobré meno spoločnosti. Veríme, že aj koncoví zákazníci si zaslúžia kvalitné služby.